Ako upraviť vodu pre krevetky Neocaridina

Krevetky rodu Neocaridina sú na parametre vody menej náchylné ako krevetky z rodu Caridina, čo však neznamená, že úprava vody je v tomto prípade zbytočná. Práve naopak v prípade ak používame vodu z reverznej osmózy, alebo destilovanú vodu je úprava nevyhnutná.

Aké parametre vody potrebujeme upraviť ?

Medzi tieto parametre patria PH /zásaditosť/, GH / celková tvrdosť/, KH /uhličitanová tvrdosť/ a TDS /vodivosť/ vody.

Parametre vody získanej z reverznej osmózy má každý individuálne, a to podľa kvality vstupnej vody, kvality reverznej osmózy, znečistenia osmózy a ďalších parametrov.

Čo sa týka destilovanej vody parametre budú prevažne takéto:

PH: 6 – 6,5. Kto by čakal, že destilovaná voda bude mať PH 7 tzn. neutrálne nemá pravdu. V prevažnej väčšine prípadov , má destilovaná voda kyslé prostredie, ktoré sú zapríčinené vstupom CO2 do vody pri jej “fľaškovaní” a tieto parametre:

GH – blízko 0

KH – blízko 0

TDS – okolo 4 ppm

Vzťah medzi PH, GH, KH a TDS

O vzťahu týchto troch veličín je popísaných množstvo článkov, pre naše účely nám bude stačiť základné vysvetlenie.

GH vody vieme dvihnúť bez toho aby sme menili PH a KH

KH vody vieme dvihnúť bez toho aby sme menili GH, ale dvihnutie KH stále spôsobí nárast PH

Zvýšenie GH nám spôsobí aj nárast TDS.

Ako na úpravu demineralizovanej vody pre Neocaridini

Vysvetlili sme si základné atribúty vstupnej vody, a teraz čo stým. Túto vstupnú vodu potrebujeme upraviť tak aby sme parametre PH, GH, KH a TDS čo najviac priblížili optimálnym hodnotám pre krevety rodu Neocaridina.

Postup úpravy demineralizovanej vody

1.V prvom rade potrebujeme vstupnú vodu. V našom prípade použijeme destilovanú vodu s parametrami PH – 6.5, GH – 0, KH – 0, TDS – 4.  Pozor v obchodoch sa predáva destilovaná voda na technické účely, destilovaná voda na farmaceutické účely/čistejšia s TDS 0/ je síce kvalitnejšia, ale nepomerne drahšia.

Destilovaná voda na technické účely v sebe môže obsahovať kovy, napr. meď /ako zostatok z destilačného potrubia/, a preto odporúčam pred úpravou, použiť prípravok na odstránenie ťažkých kovov napr. Seachem Prime.

2.Na remineralizáciu vody môžete použiť vlastný recept, prípadne môžete použiť už predpripravenú zmes minerálov.

Ja používam predpripravenú zmes minerálov od SaltyShrimp Mineral GH/KH+, alebo Shrimps Forever GH/KH+ Mineral Powder, je to určite menej pracnejšie a obstarávacia cena vzhľadom na obrovské množstvo vody, ktoré je možné s jedným balením upraviť je celkom nízka.

Do úvahy prichádzajú aj iné obdobné prípravky napr. od spoločnosti Dennerle a.i.. Stále je však potrebné si vyberať prípravky, ktoré zvyšujú aj GH, aj KH. Na trhu sú aj prípravky, ktoré zvyšujú len GH, čo je vhodné pre krevety rodu Caridina.

3.Tak už máme pripravenú vodu a prípravok na jej reminalizáciu čo ďalej. Stanovíme si parametre, ktoré chceme docieliť. Pre krevetky rodu Neocaridina by sa parametre vody mali pohybovať v tomto rozmedzí. /Jedná sa o optimálne parametre Neocaridini prežijú aj vo väčšom rozsahu/

PH: 7-7,5

GH: 6-8

KH: 2-4

TDS: 150-200 ppm

V návode pre remineralizáciu prípravku SaltyShrimp Mineral GH/KH+ sa uvádza, že:

„Pre zvýšenie GH vody o 6 stupňov a dosiahnutie TDS 192 +-30 ppm pridajte 2g na 10 litrov vody“

, to znamená, že 0,33g prášku zvýši GH o 1 stupeň a TDS o 32 ppm +-5.

Žiaľ výrobca neuvádza vplyv na zvýšenie PH, čo dáva aj logiku, kedy PH vstupnej vody, ktorú chceme reminalizovať môže mať rôzne hodnoty. Je škoda, že v rámci presnejších informácii výrobca nevykonal testy, kedy mohol postupne dvíhať GH na 6 stupňov v počiatočných vstupných vodách, ktoré by mali rôzne PH. Súčasne je potrebné uviesť, že aj údaje o zvýšení GH a KH sa mierne líšia, a preto odporúčam vodu cieliť na hodnoty TDS.

Namerané hodnoty

Tú sú hodnoty, ktoré som nameral ja pri použití vstupnej vody s PH – 6,3, KH – 0, GH -0 a TDS – 4+:

TDS 147 / PH – 6,9 / GH – 6 / KH – 3

TDS 164 / PH – 6,9 / GH – 7 / KH – 3

TDS 200 / PH – 7.05 / GH – 7,5 až 8 / KH – 3.5

TDS 207 / PH – 7,16 / GH 8 / KH – 3,5

TDS 270 / PH – 7,20 / GH 12 / KH -5

Ako je vidno PH po dosiahnutí hranice 6,9 stúpa už len mierne a GH v prípade dosiahnutia hranice stúpa rýchlejšie ako KH.

4.Takto upravenú vodu môžeme použiť v akváriu. Určite odporúčam kupovať destilovanú vodu od rovnakého výrobcu, kedy vstupné PH by malo byť rovnaké /aj napriek tomu odporúčam pre istotu premerať/. A pridávať hmotnosť prášku, ktorá sa vám osvedčila. Na záver odmerať TDS, ktorá v prípade ak vstupná voda má rovnaké parametre a pridali ste rovnakú hmotnosť prášku do rovnakého objemu vody by mala byť  s naozaj drobnými odchýlkami +-7 ppm totožná. Aj keď sa to nemusí zdať už rozdiel vo vodivosti o 25 ppm, môže mať vplyv na GH o 1 stupeň.

Záver

Tento produkt považujem za vynikajúci pre ľudí, ktorí si chcú vyrábať vodu do akvária pre svoje Neocaridiny sami. Za nevýhodu považujem, počiatočnú pracnosť, kedy svoje vstupné parametre je potrebné dookola merať a správne nastaviť. Súčasne si dávajte pozor aby vám prášok v nádobe nenavlhol. Kým je prášok úplne suchý je krásne rozpustný, pri navlhnutí sa už tak dobre nerozpúšťa.

V prípade ak sa rozhodujete krevetky ešte len kúpiť. Tie si môžete zakúpiť na eshope prekrevetky.sk

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *