Druhy akváriových aquascapov

Simulácie prirodzeného prostredia v umelých nádržiach našich akvárií profesionálne či laické môžu byť v zásade nesmierne podmaňujúce. Takéto simulácie pohladia oko, skrášlia príbytok a väčšinou pestovateľa úplne pohltia. Starostlivosť a doplňovanie plejády rastlín, neživých zložiek a živočíchov sa zaraz stane príjemnou súčasťou života. Časom sa vyvinulo viacero vymedzených druhov aquascapov. Niektoré sú určené pre špecifické využitie či druhy, iné sú zasa jedinečné rozmiestnením prvkov. Nižšie nájdete opísané druhy akváriových aquascapov.Holandský druh

Jedným z druhov akváriových aqascapov je takzvaný holandský druh. Tento druh vznikol v Holandsku v tridsiatych rokoch minulého storočia. Holandský typ aquascapu spočíva hlavne v bohatom zastúpení jednotlivých druhov. Vyzdvihuje individualitu každého z nich tým, že zaujímavo kombinuje ich špeciálne znaky, ako napríklad veľkosť, tvar či farba listov. Rastlinstvo je usporiadané s logikou. Využívajú sa usporiadania ako jednoduché rady a terasy. V tomto štýle sa neuplatňuje použitie drevných a kamenných dekorácií. Veľmi častým prvkom je rastlinný koberec. V akváriu je široké zastúpenie rastlinných druhov a ich vysoká hustota. O takéto akvárium sa treba kvôli množstvu rastlín starať. Špeciálne hnojenie a strihanie je podmienkou pre udržanie vyváženého prostredia.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: aquascapinglove.com

Prírodný druh

Vzhľad akvária v prírodnom štýle možno azda najpriliehavejšie prirovnať ku vzhľadu prírodných japonských záhrad. Štýl bol preslávený japonským fotografom Takashim Armanom. Vzhľad prírodného aquascapu je jednoduchý a zároveň prirodzený. Vychádza z typických znakov japonských záhrad. V takomto štýle sa neuplatňuje významná druhová pestrosť. Postačí pár základných druhov a ďalšie slúžiace na vyplnenie medzier. Nosným prvkom akvária je drevo a kameň. Nerastlinné prvky prirodzene pohlcujú rastliny, čím vytvárajú ilúziu divej prírody. Pri tvorbe akvária tohto druhu je hlavnou snahou zakomponovať drevné a kamenné prvky tak, akoby patrili a splývali s ostatnou rastlinou scenériou. Akvárium celkovo simuluje prechádzku prírodou mimo vodného prostredia ako ju bežne poznáme. Aj toto akvárium vyžaduje dávku starostlivosti.

 

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: theaquariumguide.com

Druh Iwagumi

Autorom štýlu s názvom Iwagumi je rovnako japonský Takashi Aramano. Inšpirácia nachádza znova práve v japonských záhradách. Nosným prvkom tohto štýlu je kamenie. Využívajú sa tu kamene troch druhov: Oyaishi, Soeishi, a Fukuishi. Hlavným z nich je Oyashi, ktorý tvorí nosný a centrálny prvok akvária. Fukuishi je len o čosi menší od hlavného kameňa. Kamienky Soeishi obklopujú dva hlavné prvky. Kamene sú usporiadané rovnomerne na princípe zlatého trojuholníka. Pre vytvorenie dokonalého prostredia je najlepšie obstarať si najmenej 7 kameňov rôznych veľkostí, tvarov či dokonca textúr. Rastlinstvo tvorí v tomto štýle len doplňujúci prvok. Je tu zastúpených len zopár vybraných druhov. Pohľad na tento typ akvária by mal v pozorovateľovi vyvolať dojem jednoduchosti, usporiadanosti a systematickosti.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: theaquariumguide.com

 

Druh džungle

V tomto štýle sa uplatňujú prakticky všetky prvky. Je tu vysoká druhová rozmanitosť, kamenie aj drevo. Štýl je absolútne uvoľnený a bez usporiadania. Poskytuje slobodu najprv tvorcovi a potom samotným rastlinám a prvkom. Rastlinky sú ponechané a rastú samostatne bez vonkajších zásahov, čo časom urobí z akvária malú džungľu plnú zaujímavých zákutí a úkazov z pera samotnej prírody. Toto akvárium v prvom rade simuluje divokú, neobmedzenú prírodu. V tomto štýle je uplatniteľné prakticky čokoľvek. Čo sa týka starostlivosti nepatrí tento štýl medzi náročné.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: aquascapinglove.com

Druh biotopu

Pri tomto štýle ide o vernú simuláciu istého vybraného biotopu ide ako keby o druhy ktorý sa delí na ďalšie druhy akváriových aquascapov podľa jednotlivých aquascapov. Rastliny, nerastlinné prvky, ryby aj voda sú presne vymedzené druhom spoločenstva, ktoré simulujú. Tento štýl akvária môže byť veľmi dobre využitý pre skúmanie daného biotopu a života v ňom. Pre vytvorenie takéhoto akvária sa vo všeobecnosti odporúča použiť nádrž s väčším objemom a to zasa kvôli vernejšej simulácii.

Druhy akváriových aquascapov
Biotop Strednej Ameriky
Zdroj: aquadesignpt.com

Taiwanský druh

Tento štýl akvária je možno trochu menej populárny. Snúbi v sebe typické prvky viacerých štýlov. Nájdeme tu vysoké zarastené terasy pripomínajúce holandský štýl. Jednotlivé prvky sa zasa pripodobňujú prírodnému štýlu japonských záhrad. Možno tu použiť kamenie, drevo a dokonca aj iné malé predmety dopĺňajúce celkovú scenériu, ako napríklad mušle.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: aquascapingworld.com

Druh Walstad

Štýl je pomenovaný podľa známej akvaristky Diany Walstad. Ide o prirodzené akvárium s prírodným podkladom simulujúcim živú prírodu a vytvárajúcim autentické podmienky pre rastlinstvo. Vizuálny efekt u tohto druhu nie je vôbec dôležitý. Preferuje sa tu skôr prirodzenosť. Starostlivosť o toto akvárium je pomerne nízka. Voda nie je menená veľmi často práve kvôli snahe o zachovanie prirodzeného prostredia.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: heaquariumguide.com

Druh Wabi – Kusa

Štýl Wabi-Kusa vychádza z japonského estetického smeru s názvom Wabi-Sabi. Smer preferuje krásu a istú rovnováhu v divej, na oko zmätočnej, prírode. Ďalšia časť názvu “Kusa” znamená rastlina. Pre tento štýl je typické rozmiestnenie vo forme jedného, akoby náhodou ponoreného ostrova alebo gule porastenej rastlinstvom. Ostrov môže byť úplne ponorený pod vodnú hladinu, no známe a jedinečné sú najmä ostrovy ponorené len z polovice. Možno tak zakomponovať rastlinné druhy tvoriace prechod medzi vodným a suchozemským prostredím. Druhová pestrosť rastlín je pre tento štýl typická. Keďže cieľom štýlu je autenticky simulovať divú prírodu, rastlinky sú ponechané divému rastu. Do tohto štýlu možno zakomponovať aj drevo a kamenie pre doplnenie ostrova, no použitie týchto prvkov nie je podmienkou. Štýl je možno trochu náročnejší na počiatočnú prípravu (vytvorenie vhodného podložia ostrovčeka, výber vhodných druhov…), no samotná starostlivosť o rastlinstvo nie je sama o sebe náročná.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: fpsbutest.wordpress.com

Nemecký druh

Aquascape v nemeckom štýle sa najčastejšie buduje vo väčších nádržiach. Pre tento štýl je charakteristické vysúvanie prvkov nad vodnú hladinu. Vzhľad a rozmiestnenie simulácie sa dá azda najlepšie prirovnať ku brehu rieky v divokej džungli. Základ ponorených a vynorených prvkov možno vytvoriť umelo postavením visutého kamenného pobrežia alebo prirodzene prerastaním rastlín. Primárne sa však využíva umelo vystavané kamenné podložie. Rastlinstvo možno nakombinovať v ľubovoľnom pomere, farbách a druhoch. Štýl simuluje divoké pobrežie exotickej rieky. Takýto aquascape je náročnejší na výstavbu.

Druhy akváriových aquascapov
Zdroj: aquascapingworld.com

Zhrnutie: Druhy akváriových aquascapov 

V závere článku musím povedať, že každý je druh aquascapu má svoje plusy a mínusy, ale ak si vyberiete akýkoľvek z nich určite si ho zamilujete:).2 komentáre

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *